top of page

WELKOM

Opdrachtgevers huren Marc in om gekozen strategieën en systemen in hun organisaties op een snelle manier werkend te krijgen. Samen met zijn opdrachtgever bepaalt Marc daartoe welke processen en interventies nodig zijn. Marc is een doener, met focus om complexe situaties effectief met elkaar op te pakken.

Marc helpt opdrachtgevers door inzicht te verkrijgen in patronen die het presteren, leren en ontwikkelen versterken dan wel belemmeren. Daarbij kijkt hij behalve naar grijpbare aspecten als rollen en processen ook naar de onderstroom (vertrouwen, veiligheid, vermogen tot zelfsturing), die vaak onbesproken blijft maar grotendeels de (dis)functionaliteit in organisaties bepaalt.

Het resultaat van Marc’s begeleiding is een groter zelfinzicht bij de medewerkers, meer werkplezier en een vergroting van het eigen handelingsrepertoire met als gevolg dat de productiviteit en het leren van de organisatie toeneemt, kosten worden beheerst en/of optimaal aan klantwensen kan worden voldaan.

In zijn ruim 25 jarige loopbaan heeft hij vele organisaties begeleid bij veranderprocessen. In eerste instantie voornamelijk vanuit bedrijfskundige expertise. Gaandeweg is Marc meer gebruik gaan maken van instrumenten die hem als psycholoog ter beschikking staan. Om met een hands-on en open aanpak operationeel succesvol te zijn.

Contact? info@marcstekelenburg.nl

  • LinkedIn Social Icon
bottom of page