top of page
Zoeken
  • Marc Stekelenburg

Google’s visie op succesvolle teams: het gelijk van Hellinger…?

Bijgewerkt op: 1 mei 2019


Met zoeken en vinden werd Google een wereldspeler. En het bedrijf wil verder groeien.. Dus ging Google op zoek naar wat haar teams zo succesvol maakt (ref. Charles Duhigg 2015). Interne onderzoekers hebben daartoe enkele jaren diepgaand informatie van hun eigen organisatie verzameld, gesprekken gevoerd en statistieken geanalyseerd. Zij ontdekten dat niet zozeer de individuele intelligentie van de teamleden het succes bepaalt, maar de kwaliteit van de onderlinge samenwerking.


Wat troffen de onderzoekers aan in dergelijke succesvolle teams? Teamleden die het gevoel hebben zich te kunnen uitspreken en die duidelijk laten zien dat ze rekening houden met elkaars gevoelens. Twee factoren die de psychologische veiligheid binnen het team sterk beïnvloeden, of daar het gevolg van zijn.


Het goede nieuws is dat Google met dit onderzoek twee belangrijke principes van het systemisch werken, met als belangrijkste grondlegger B. Hellinger ondersteunt. Namelijk


(i) Er moet altijd sprake zijn van een evenwicht in geven en nemen zijn in het team;

(ii) Ieder lid van het team heeft recht om zijn functie uit te oefenen en erbij te horen (binnen de contractuele grenzen).


Als deze aspecten niet goed geborgd zijn binnen een team, dan ontstaan verstoringen, bijvoorbeeld als bepaalde leden veel of juist geen aandacht krijgen. En op het moment als iemand met zijn gevoelens wordt buitengesloten ontstaat er onrust. Deze basisprincipes lijken zo eenvoudig en voor de hand liggend, maar worden in de praktijk met voeten getreden, met als gevolg dat een gezonde, veilige en effectieve teamdynamiek ontbreekt.


Met een organisatieopstelling wordt een dergelijke teamdynamiek snel zichtbaar, evenals de bron daarvan. Op die manier kan er worden ‘ingegrepen’ om het team weer op de juiste koers te brengen.


Google heeft naar aanleiding van het onderzoek een aantal concrete tips geformuleerd voor leidinggevenden. Zij moeten het juiste voorbeeldgedrag vertonen, zoals:

  • Onderbreek de teamleden tijdens overleg niet;

  • Vat het gezegde samen;Stimuleer de inbreng van elk teamlid;

  • Moedig het onbevooroordeelde reageren op elkaar aan;

  • Wees eerlijk over wat je niet weet en stimuleer daarmee mede de open dialoog.

Interessant en actueel in het licht van ontwikkelingen zoals Holocracy is de vraag in hoeverre teamleden ook zelfstandig in staat zijn om een dergelijk klimaat van psychologische veiligheid te creëren. Dat is een nader onderzoek waard. De eigen zoekmachine van Google zal hiervoor voldoende aanknopingspunten bieden.


61 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page