Marc Stekelenburg Organisatieadvies & Coaching | info@marcstekelenburg.nl

DIENSTEN

Ik begeleid bedrijven en organisaties bij transformatie en vernieuwing. In dit proces stel ik de medewerkers en hun onderlinge relaties centraal. 

 

Die relaties, maar ook de belemmeringen binnen een organisatie worden op een begrijpelijke manier in kaart gebracht. Leiders en medewerkers krijgen inzicht in de impact van hun emoties en behoeften op het werk. Ze krijgen de ‘tools’ aangereikt om negatieve interacties en patronen positief te beïnvloeden. Zo ontstaat open communicatie en het vermogen om constructief met conflicten en verandering om te gaan. Een veilige, hechte omgeving, waarin medewerkers open zijn en verantwoordelijkheden pakken. 

 

De organisatie komt weer in beweging, er ontstaat een juiste voedingsbodem voor verandering. Met een duidelijke taakstelling en een heldere strategie wordt zo in het vernieuwingsproces een optimaal resultaat geboekt. 

Ik zorg er samen met jou voor dat doelstellingen worden gehaald en dat veranderingen en nieuwe strategieën in je organisatie gaan werken.