Ik ben gespecialiseerd in het verbeteren van individuele en teamprestaties. Mijn kracht is het werken op het snijvlak van mens en organisatie. Ik combineer daarbij mijn advieservaring met interventies in de persoonlijke en teamdynamiek van mijn opdrachtgevers.

“Marc verstaat de kunst om vanuit simpele principes mensen te laten ontdekken hoe zij zinvoller functioneren in de complexiteit van hedendaagse organisaties.”

Ik heb mijn vakmanschap bij gerenommeerde adviesbureaus ontwikkeld. De basis werd gelegd in het volgen van de studies Psychologie, Rechten en ‘Operational Auditing’. De verdieping van mijn professie verkreeg ik via het volgen van trainingen bij o.m. Phoenix opleidingen en EFT netwerk.

Voorbeelden van vragen van opdrachtgevers:

  • Hoe vergroot ik mijn persoonlijke effectiviteit?
  • Hoe kunnen wij de performance van het team/de organisatie verbeteren?
  • Hoe creëeren wij een veilig klimaat op de werkplek?
  • Hoe krijgen wij onze nieuwe strategie (bijv. bezuinigingen), rol (bijv. aanjagen i.p.v. zelf doen) of werkwijze (bijv. het nieuwe werken) werkend?
  • Hoe gaan wij om met stagnaties in ontwikkelprocessen  en veranderingen?
  • Hoe zorgen we dat onze professionals meer focus op de omgeving krijgen (outside-in)?
  • Welke factoren belemmeren cq. vergroten de flow in de organisatie? Hoe kan de potentieel aanwezige energie vrijkomen?