Bereikbaar op 0610533280|info@marcstekelenburg.nl

Google’s visie op succesvolle teams: het gelijk van Hellinger…?

Met zoeken en vinden werd Google een wereldspeler. En het bedrijf wil verder groeien.. Dus ging Google op zoek naar wat haar teams zo succesvol maakt (ref. Charles Duhigg 2015). Interne onderzoekers hebben daartoe enkele jaren diepgaand informatie van hun eigen organisatie verzameld, gesprekken gevoerd en statistieken geanalyseerd. Zij ontdekten dat niet zozeer de individuele intelligentie van de teamleden het succes bepaalt, maar de kwaliteit van de onderlinge samenwerking. Wat troffen de onderzoekers aan in dergelijke succesvolle teams? Teamleden die het gevoel hebben zich te kunnen uitspreken en die duidelijk laten zien dat ze rekening houden met elkaars gevoelens. Twee factoren die de psychologische veiligheid binnen het team sterk beïnvloeden, of daar het gevolg van zijn. Het goede nieuws is dat Google met dit onderzoek twee belangrijke principes van het systemisch werken, met als belangrijkste grondlegger B. Hellinger,ondersteunt. Namelijk (i) er moet altijd sprake zijn van een evenwicht in geven en nemen zijn in het team (ii) ieder lid van het team heeft recht om zijn functie uit te oefenen en erbij te horen (binnen de contractuele grenzen). Als deze aspecten niet goed geborgd zijn binnen een team, dan ontstaan verstoringen, bijvoorbeeld als bepaalde leden veel of juist geen aandacht krijgen. En op het moment als iemand met zijn gevoelens wordt buitengesloten ontstaat er onrust. Deze basisprincipes lijken zo eenvoudig en voor de hand liggend, maar worden in de praktijk met voeten getreden, met als gevolg dat een gezonde, veilige en effectieve teamdynamiek ontbreekt. Met een organisatieopstelling wordt een dergelijke teamdynamiek snel zichtbaar, evenals de bron daarvan. Op die manier kan er worden ‘ingegrepen’ om het team weer op de juiste koers te brengen. Google heeft naar aanleiding van het onderzoek een aantal concrete tips geformuleerd voor […]
Door |april 22nd, 2016|Geen categorie|0 Reacties

Weg met het zand! De belaste plek van de leidinggevende

Het zand in de machine Voor ons is ”zand in de machine” een krachtig beeld voor een onzichtbare last die een team of organisatie met zich mee kan dragen. Het zand is onbewust en onbedoeld in de machine gekomen. Oorzaak zijn gebeurtenissen waarbij veel emoties bij de teamleden zijn vrijgekomen en die hun plek niet hebben gekregen. Een voorbeeld van een dergelijke gebeurtenis is een heftige reorganisatie of een voormalig leidinggevende die onvoldoende veiligheid heeft geboden aan de teamleden. Elke volgende leidinggevende krijgt te maken met het ontstane wantrouwen. Het zand in deze machine verdwijnt niet zo maar. Daar is meer voor nodig! Wij hebben dat als begeleiders ervaren in onderstaande casus. Casus: de belaste plek van de leidinggevende Onze opdrachtgever was een vrijwilligersorganisatie die 30 jaar geleden was ontstaan als antwoord op de groeiende behoefte aan persoonlijke ondersteuning voor ernstig zieke patiënten. Omdat de medische zorg de laatste jaren sterk verbeterde, nam de levensverwachting van deze patiënten toe. Dit had tot gevolg dat deze organisatie zich ging heroriënteren op een andere koers. Echter, het team kwam onvoldoende zover dat men zelf initiatieven nam om de nieuwe koers vorm te geven. Het werd een vergeefs proces van trekken en duwen, dat zowel de leidinggevende als de medewerkers weinig goeds deed. Het leek alsof er allerlei drempels waren die het team voortdurend in de weg zaten. Tijdens een teambijeenkomst lieten we de medewerkers en de leiding benoemen waar zij als team naar verlangden. Dit bleek geen gemakkelijke opgave te zijn. Uiteindelijk was het team in staat uit te spreken dat het verlangde naar rust, vertrouwen en gezondheid. Hiermee gingen zij vervolgens in een teamopstelling aan de slag. Tijdens de opstelling kwam naar voren dat het probleem van dit team was gelegen […]
Door |maart 17th, 2016|Geen categorie|0 Reacties

Het zand uit de machine: de kracht van teamopstellingen

Wij mensen hebben allemaal onze verlangens. Ons leven verloopt vaak soepel en toch weten we iets dat ons na aan het hart ligt niet te bereiken. Dat schuurt. Het lijkt alsof er zand in de machine zit. Onze onvervulde verlangens ontstaan vaak door gevoelens van behoeften en gemis.  Ook teams kunnen last hebben van “onvervulde verlangens”. Dit ontstaat meestal door gebeurtenissen binnen de organisatie die een grote (emotionele) impact hebben en aan het optimaal functioneren van een team in de weg staan. Het team raakt in verwarring en ontwikkelt patronen die het presteren en de groei van het team of de gehele organisatie belemmeren. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die hier een antwoord op heeft.  Zand in de machine Het zand is een mooie metafoor voor de bijna onzichtbare last die een team met zich mee kan dragen. Meestal is het zand in de machine gekomen door gebeurtenissen waar veel emotie bij vrij komt. Denk aan een ingrijpende fusie of mislukte reorganisatie, ontslag, fraude of het plotselinge overlijden van een collega of leidinggevende. De daarmee gepaard gaande bestaansonzekerheid of het verdwijnen van verbindingen zorgen voor een vacuüm. Doorgaans ontstaat een verlammende angst of grote onrust in het team. Het is een illusie te denken dat het zand met de tijd vanzelf verdwijnt. Een team doet er juist goed aan te erkennen dat het er is en op zoek te gaan naar de oorzaak ervan. Het zand zichtbaar maken: het onthullen van het onbewuste leven van organisaties Zand is moeilijk vast te grijpen. Hoe harder je knijpt, hoe meer het door je vingers wegglipt. Voor het zichtbaar maken van het zand in de machine en de oorzaak en betekenis ervan, brengen teamopstellingen veel verheldering voor betrokkenen. Wij werken met een door […]
Door |maart 17th, 2016|Geen categorie|0 Reacties

Start van mijn ‘open dialoog’

Deze week komt het novembernummer van de Marie Claire uit met een leuk artikel over goed functioneren op het werk in tijden van crises. Ik werd geïnterviewd en in het artikel geciteerd: “hoe beter jij weet wat je wilt en daar de open dialoog over aangaat, hoe beter dat is voor jou en je werkgever, omdat je dan een betere match krijgt. Bovendien: door je wensen uit te spreken trek je kansen naar je toe.” Laat ik dan ook maar in dit eerste blog beginnen met mijn wensen. Na 20 jaren voor bureaus gewerkt te hebben, ben ik voor mij zelf begonnen. Ik ga (hernieuwd) de relatie aan met mijn opdrachtgevers en heb daar erg veel zin in. Het geeft mij veel energie en tegelijkertijd is het ook heel erg spannend. Thuis struikel ik op dit moment over de luiers van mijn lieve zoontje, buiten werk ik aan de zichtbaarheid van mijn kwaliteiten als adviseur/coach. Natuurlijk lig ook wel eens wakker van mijn stap. Een ondernemer vertelde mij laatst dat het er bij hoort, het grote verschil is dat je het nu voor jezelf wakker ligt. En dat scheelt inderdaad! Ok, mijn grote wens is om nog meer mooie persoonlijke en teamontwikkeltrajecten te begeleiden. Bijdragen aan en getuige zijn van groei fascineren mij. Daartoe werk ik in verbinding met mijn klanten, ook met collega professionals. Dat is het groeipad waarin ik zelf de open dialoog aan ga en de kansen naar mij toe trek. Ga je met mij de dialoog aan?
Door |oktober 25th, 2013|Geen categorie|0 Reacties