Bereikbaar op 0610533280|info@marcstekelenburg.nl

Maandelijks archief: maart 2016

Weg met het zand! De belaste plek van de leidinggevende

Het zand in de machine

Voor ons is ”zand in de machine” een krachtig beeld voor een onzichtbare last die een team of organisatie met zich mee kan dragen. Het zand is onbewust en onbedoeld in de machine gekomen. Oorzaak zijn gebeurtenissen waarbij veel emoties bij de teamleden zijn vrijgekomen en die hun plek niet hebben gekregen. Een voorbeeld van een dergelijke gebeurtenis is een heftige reorganisatie of een voormalig leidinggevende die onvoldoende veiligheid heeft geboden aan de teamleden. Elke volgende leidinggevende krijgt te maken met het ontstane wantrouwen. Het zand in deze machine verdwijnt niet zo maar. Daar is meer voor nodig! Wij hebben dat als begeleiders ervaren in onderstaande casus.

Casus: de belaste plek van de leidinggevende

Onze opdrachtgever was een vrijwilligersorganisatie die 30 jaar geleden was ontstaan als antwoord op de groeiende behoefte aan persoonlijke ondersteuning voor ernstig zieke patiënten. Omdat de medische zorg de laatste jaren sterk verbeterde, nam de levensverwachting van deze patiënten toe. Dit had tot gevolg dat deze organisatie zich ging heroriënteren op een andere koers. Echter, het team kwam onvoldoende zover dat men zelf initiatieven nam om de nieuwe koers vorm te geven. Het werd een vergeefs proces van trekken en duwen, dat zowel de leidinggevende als de medewerkers weinig goeds deed. Het leek alsof er allerlei drempels waren die het team voortdurend in de weg zaten.

Tijdens een teambijeenkomst lieten we de medewerkers en de leiding benoemen waar zij als team naar verlangden. Dit bleek geen gemakkelijke opgave te zijn. Uiteindelijk was het team in staat uit te spreken dat het verlangde naar rust, vertrouwen en gezondheid. Hiermee gingen zij vervolgens in een teamopstelling aan de slag. Tijdens de opstelling kwam naar voren dat het probleem van dit team was gelegen […]

Door |maart 17th, 2016|Geen categorie|0 Reacties

Het zand uit de machine: de kracht van teamopstellingen

Wij mensen hebben allemaal onze verlangens. Ons leven verloopt vaak soepel en toch weten we iets dat ons na aan het hart ligt niet te bereiken. Dat schuurt. Het lijkt alsof er zand in de machine zit. Onze onvervulde verlangens ontstaan vaak door gevoelens van behoeften en gemis. 

Ook teams kunnen last hebben van “onvervulde verlangens”. Dit ontstaat meestal door gebeurtenissen binnen de organisatie die een grote (emotionele) impact hebben en aan het optimaal functioneren van een team in de weg staan. Het team raakt in verwarring en ontwikkelt patronen die het presteren en de groei van het team of de gehele organisatie belemmeren. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die hier een antwoord op heeft. 

Zand in de machine

Het zand is een mooie metafoor voor de bijna onzichtbare last die een team met zich mee kan dragen. Meestal is het zand in de machine gekomen door gebeurtenissen waar veel emotie bij vrij komt. Denk aan een ingrijpende fusie of mislukte reorganisatie, ontslag, fraude of het plotselinge overlijden van een collega of leidinggevende. De daarmee gepaard gaande bestaansonzekerheid of het verdwijnen van verbindingen zorgen voor een vacuüm. Doorgaans ontstaat een verlammende angst of grote onrust in het team. Het is een illusie te denken dat het zand met de tijd vanzelf verdwijnt. Een team doet er juist goed aan te erkennen dat het er is en op zoek te gaan naar de oorzaak ervan.

Het zand zichtbaar maken: het onthullen van het onbewuste leven van organisaties

Zand is moeilijk vast te grijpen. Hoe harder je knijpt, hoe meer het door je vingers wegglipt. Voor het zichtbaar maken van het zand in de machine en de oorzaak en betekenis ervan, brengen teamopstellingen veel verheldering voor betrokkenen. Wij werken met een door […]

Door |maart 17th, 2016|Geen categorie|0 Reacties