Organisaties presteren beter als de medewerkers zich verbonden voelen met elkaar en met hun taak en verantwoordelijkheid. Als de medewerkers elkaar zelfstandig opzoeken, ideeën delen en constructieve feedback geven. Zij (willen) leren, ontwikkelen en werken samen aan een goed collectief resultaat en daarmee aan groei. Deze gewenste situatie realiseer je met een continue investering in organisatieontwikkeling en in je eigen leiderschap. Een blik van buiten helpt bij deze versterking van groei.

Echte groei en verandering is mogelijk wanneer jij als leidinggevende en je medewerkers ruimte krijgen om zich op een gezonde manier tot een nieuwe werkelijkheid te verhouden. Wellicht is het nodig om eerst zaken uit het verleden op te ruimen. En daarmee van belemmeringen kansen te maken. Voldoende aandacht voor emoties die met het oude gepaard gaan, maakt beweging mogelijk en verschaft brandstof voor groei. Het opruimen leidt tot betrokkenheid  bij de eigen taak, bij wat was en vooral bij wat gaat komen. Vervolgens kun je beter vaststellen welke groei voor jou en je organisatie realistisch is. Ook hierbij helpt een blik van buiten.

Ik help je graag bij het opruimen van groeiblokkades, het benutten van groeikansen en het vaststellen van grenzen van groei. Dat doe ik door het bieden van ondersteuning bij organisatieontwikkelling, leiderschapstrajecten en individuele coaching. En waarom ik je graag help? In mijn werk zie ik niets liever dan dat ambities, bedoelingen en plannen daadwerkelijk en zichtbaar tot leven komen en echt gaan werken. En dat is mensenwerk waar ik mij voor wil inzetten.

In mijn opdrachten werk ik samen met partners, waaronder Holland Consulting GroupOrganamic en Great Place To Grow

Casus: Een gemeente stond voor de transitie van een sturende rol naar een meer faciliterende rol bij het realiseren van haar doelstellingen. Een belangrijk thema bij die transitie was verdere ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de medewerkers. Ik begeleidde sessies met het managementteam waarin de leidinggevenden met elkaar ontdekten wat nodig is om een klimaat te creëren waarin de medewerkers optimaal eigen verantwoordelijkheid (kunnen) nemen. Daarnaast ondersteunde ik de leidinggevenden individueel en met hun eigen team bij het realiseren van dat klimaat.